NaturaClinic - Gabinet Biorezonansu i Medycyny Naturalnej w Zduńskiej Woli
+48 798 200 967
naturaclinic.kontakt@gmail.com
Ul. Spacerowa 23
98-220 Zduńska Wola
08:00 - 19:00
Pn - Sb
23-10-2023

Autyzm a bakterie beztlenowe Clostridium

Badania naukowe dają podstawy do twierdzenia, że autyzm oraz niemal wszystkie choroby z autoagresji są w dużej mierze związane z toczącym się w organizmie chronicznym stanem zapalnym. U dzieci autystycznych zaobserwowano silny przerost patogennych bakterii z rodzaju Clostridium.

U pacjentów z chorobami neurorozwojowymi obserwuje się silny przerost  patogennych (gnilnych) bakterii z rodzaju Clostridium, produkujących silne neurotoksyny.
Wiele badań wykazało większą prewalencję rodzaju Clostridium u osób z autyzmem. Wiele gatunków z tego rodzaju, w tym C. perfringens, C. difficile i C. botulinum wydziela liczne toksyny, niebezpieczne dla ośrodkowego układu nerwowego, ze względu na łatwość ich przenikania za pośrednictwem osi jelita-mózg. 
U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej występuje silnie zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego (zwana potocznie zespołem jelita przesiąkliwego). Tą drogą egzorfiny z pokarmu przenikają do układu krwionośnego, skąd są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego (oś mózgowo-jelitowa).
Badania naukowe dają podstawy do twierdzenia, że autyzm oraz niemal wszystkie choroby z autoagresji są w dużej mierze związane z toczącym się w organizmie chronicznym stanem zapalnym.
Flora bakteryjna dzieci z autyzmem regresowym porównana została do flory grupy kontrolnej dzieci zdrowych. Wykazano w grupie dzieci autystycznych dużo wyższą ilość bakterii z rodzaju Clostridii. Ilość bakterii Clostridii ujawnionej w kale dzieci z autyzmem była większa niż w kale dzieci z grupy kontrolnej. Dzieci z autyzmem miały 9 szczepów Clostridii, których nie miały dzieci zdrowe! 

Możliwość wykonania badań pod kątem bakterii Clostridium oraz obciążeń układu nerwowego neurotoksynami wytwarzanymi przez ww. bakterie na aparaturze Trikombin w NaturaClinic:    
1.    Clostridium perfigens
2.    Clostridium septicum
3.    Clostridium cadaveris
4.    Clostrdium acetobutylicum
5.    Clostridium botulinum
6.    Clostrdium innocuum
7.    Clostridium tertium
8.    Clostridium paraputrificum
9.    Clostrdium difficile
10.  Clostridium tetani

Test na bakterie (naturaclinic.pl)